Trang chủ Cổ Đại Đàn Lang

Đàn Lang - 檀郎

Hải Thanh Nã Thiên Nga Đang ra Cổ Đại

Nghê Sinh ba cái nguyện vọng: Một, cầm lại tổ phụ điền...

12 Yêu thích| 17865Lượt xem| 149 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

5

6đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Nghê Sinh ba cái nguyện vọng:

Một, cầm lại tổ phụ điền trạch

Nhị, giúp công tử phát tài

Tam, đem cửa đối diện biểu công tử thông đồng

Nội dung nhãn: Thanh mai trúc mã

Nhân vật chính: Vân Nghê Sinh ┃ phối hợp diễn: Hoàn Tích, Thẩm Xung, Tư Mã Dận, Tào Lân vân vân

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Top công thần

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn