• Số truyện

    6
  • Số chương

    N/A
  • Thành tích

    N/A

Muốn đem gõ chữ xem như cả đời sự nghiệp. Chủ nhân bố cáo Tiểu ni cô tuổi vừa mới đôi tám, chính thanh xuân, bị sư phó gọt lấy tóc, ta vốn là nam nhi lang, cũng không phải nữ kiều nga... Tấn Giang tác giả

Tác giả: Tây Qua Ni Cô