Trang chủ Cổ Đại Hầu Gia Đánh Mặt Thường Ngày

Hầu Gia Đánh Mặt Thường Ngày - 侯爷的打脸日常

Tây Qua Ni Cô Đã hoàn thành Cổ Đại

Chung Diên Quang thanh tỉnh về sau phát hiện chính mình vậy mà...

20 Yêu thích| 12427Lượt xem| 574 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

4.8

4đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Chung Diên Quang thanh tỉnh về sau phát hiện chính mình vậy mà đã lấy vợ? ? ?

Thê tử tướng mạo xinh đẹp không nói, lại làm việc cũng không đoan trang thuận uyển.

Quả thực hoàn toàn không phù hợp hắn thẩm! Mỹ!

Nhưng mà thường ngày lại là. . .

Tô Lục Đàn: Phu quân, trước kia ngươi cũng sẽ cho ta viết thơ tình. . .

Chung Diên Quang: Không có khả năng! Ta làm sao lại viết... Ngọa tào? ? Chữ viết tốt nhìn quen mắt! ! !

Bên ngoài tuyết rơi thời điểm.

Tô Lục Đàn: Phu quân, trước kia đều là ngươi ôm ta trở về phòng. . .

Chung Diên Quang: Ta làm sao lại công nhiên ôm nữ nhân... Ngọa tào? ? ? Vì cái gì chân không nghe sai khiến! ! !

Một câu giới thiệu vắn tắt: Câu dẫn mất trí nhớ phu quân thường ngày ~

Người thiết: Tâm cơ hí tinh nữ x cao lãnh muộn tao miệng ngại thể thẳng nam

Gỡ mìn: Không phải chính kịch ̣ cổ ngôn, chớ khảo cứu.

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn