Trang chủ Trùng Sinh Tước Tiên Kiều

Tước Tiên Kiều - 雀仙桥

Chi Chi Đã hoàn thành Trùng Sinh

Hạ Hầu Ngu cảm thấy, đã nàng cùng Tiêu Hoàn là chính trị...

16 Yêu thích| 41042Lượt xem| 429 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

5

4đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Hạ Hầu Ngu cảm thấy, đã nàng cùng Tiêu Hoàn là chính trị thông gia, vậy liền làm theo ý mình, theo như nhu cầu, duy trì mặt ngoài cầm sắt hòa minh tốt. Thật không nghĩ đến, sống chết trước mắt, Tiêu Hoàn lại đem sinh cơ để lại cho nàng... Trở lại Kiến An ba năm, Hạ Hầu Ngu nhịn không được hiếu kì dò xét tân hôn trượng phu Tiêu Hoàn. Cái này hơi đánh giá không sao, lại đem mình cho tiến vào trong hố...

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn