• Số truyện

  6
 • Số chương

  N/A
 • Thành tích

  N/A

Đỉnh cấp đại thần, cổ ngôn thiên hậu. Nàng dưới ngòi bút chuyện xưa, luôn là tinh xảo mà khảo cứu, lại có chứa nhân văn quan tâm. Tình tiết tinh tế mà hoàn hoàn tương khấu, nhân vật hình tượng tiên minh, ăn, mặc, ở, đi lại chờ chi tiết đều đáng giá tinh tế nghiền ngẫm cùng phẩm vị. Tác giả trên Khởi Điểm

Tác giả: Chi Chi

 • Hoa Kiều

  Chi Chi|Cổ Đại|Đang ra|149 chương

  Úc Đường kiếp trước cửa nát nhà tan, kiếp này chỉ muốn giúp đỡ đại đường huynh chấn hưng gia nghiệp. Bùi Yến (lặng lẽ liếc xem): Vô sự hiến ân cần, phi...

  Cập nhật: 2019-08-18 18:53:49

 • Mộ Nam Chi

  Chi Chi|Trùng Sinh|Đã hoàn thành|1157 chương

  Kiếp trước, Lý Khiêm mơ ước đương triều thái hậu Khương Hiến cả đời. Kiếp này, Lý Khiêm lại cảm thấy ngàn dặm tương tư không bằng nhuyễn ngọc trong ngực,...

  Cập nhật: 2018-04-03 04:06:18

 • Kim Lăng Xuân

  Chi Chi|Trùng Sinh|Đã hoàn thành|593 chương

  Chu Thiếu Cẩn trọng sinh, Kiếp trước phản bội nàng biểu ca Trình Lộ tự nhiên bị tam chấn bị loại trừ, Nhưng nàng còn có Trình Hứa, Trình Nghệ, Trình Cử và...

  Cập nhật: 2018-04-05 06:44:33

 • Tước Tiên Kiều

  Chi Chi|Trùng Sinh|Đã hoàn thành|241 chương

  Hạ Hầu Ngu cảm thấy, đã nàng cùng Tiêu Hoàn là chính trị thông gia, vậy liền làm theo ý mình, theo như nhu cầu, duy trì mặt ngoài cầm sắt hòa minh tốt. Thật không...

  Cập nhật: 2018-04-08 22:04:11

 • [Dịch]Cửu Trọng Tử - Sưu tầm

  Chi Chi|Huyền Huyễn|Đang ra|277 chương

  Truyện Cửu Trọng Tử là một truyện với tình huống xuyên qua, truyện thu hút trong chính tình huống mở đầu, đọc truyện bạn sẽ cảm nhận được sự Đậu Chiêu cảm...

  Cập nhật: 2015-07-15 16:12:14

 • [Dịch]Thứ Nữ Công Lược - Sưu tầm

  Chi Chi|Huyền Huyễn|Đang ra|753 chương

  Điểu đề núi xa khai, lâm phi độc bồi hồi.Thanh vụ nghe thấy chiết liễu, lên lầu nhìn quân đến.Cẩm đoạn châu thúy trong lúc đó, nàng chính là một chỗ vị ti vi...

  Cập nhật: 2018-05-06 18:16:51