Trang chủ Cổ Đại Hoa Kiều

Hoa Kiều - 花娇

Chi Chi Đang ra Cổ Đại

Úc Đường kiếp trước cửa nát nhà tan, kiếp này chỉ muốn...

23 Yêu thích| 30250Lượt xem| 334 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

5

4đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Úc Đường kiếp trước cửa nát nhà tan, kiếp này chỉ muốn giúp đỡ đại đường huynh chấn hưng gia nghiệp.

Bùi Yến (lặng lẽ liếc xem): Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo! Tiểu cô nương này tổng ở trước mặt ta lúc ẩn lúc hiện, chẳng lẽ là ngấp nghé Bùi gia tông phụ vị trí?

Úc Đường (yên lặng rơi lệ): Không, cái này hoàn toàn là hiểu lầm! Ta chỉ là nghĩ tại các ngài đội tàu ra biển thời điểm để cho ta tham gia như vậy một phần nhỏ, kiếm chút tiền tiền. . .

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn