Trang chủ Cổ Đại Hiền Đức Phi

Hiền Đức Phi - 贤德妃

Bát Nguyệt Vi Ny Đã hoàn thành Cổ Đại

Thánh sủng không suy, diễm quan lục cung Nội dung nhãn hiệu:...

21 Yêu thích| 37996Lượt xem| 538 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

5

3đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Thánh sủng không suy, diễm quan lục cung

Nội dung nhãn hiệu: Cung đình hầu tước hoan hỉ oan gia cung đấu

Lục soát chữ mấu chốt: Nhân vật chính: Lâm Tây Nhàn ┃ vai phụ: ┃ cái khác:

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn