Trang chủ Cổ Đại Cô Cô Tại Thượng

Cô Cô Tại Thượng - 姑姑在上

Bát Nguyệt Vi Ny Đã hoàn thành Cổ Đại

Từ thái phi là hoàng hậu bên người đầu số một chân...

14 Yêu thích| 30906Lượt xem| 182 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

5

4đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Từ thái phi là hoàng hậu bên người đầu số một chân chó

Lộc cô cô thì là Từ thái phi bên người đầu số một tay chân

Các nàng đồng tâm hiệp lực khi dễ tiểu hoàng tử Triệu Cư

Lại về sau, thiếu niên kia lên ngôi

Nội dung nhãn hiệu: Cung đình hầu tước xuyên qua thời không cung đấu

Lục soát chữ mấu chốt: Nhân vật chính: Lộc Tiên Thảo, Từ Mẫn ┃ vai phụ: Triệu Cứ, Nhan Như Chương, Vũ Thái Khởi ┃ cái khác: Bát Nguyệt Vi Ny

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn