• Số truyện

    13
  • Số chương

    N/A
  • Thành tích

    N/A

Lo liệu hữu tình người nhất định phải cuối cùng thành thân thuộc chỉ đạo tư tưởng, kiên định đi ngọt sủng văn lộ tuyến bản thân chữa trị một vạn năm:) Nghiệp giới lương tâm, ngươi đáng giá có được:) 【 cua đồng tiến đến, khóa văn về sau hẳn là có thể giải tỏa. 】 Tác giả trên Tấn Giang

Tác giả: Bản Lật Tử