• Số truyện

    3
  • Số chương

    N/A
  • Thành tích

    N/A

Nữ tính internet văn học siêu nhân khí đại thần, nhiều bộ xuất bản sách bán chạy tác giả, nhiều bộ tác phẩm cải biên thành ảnh thị kịch. Nhiều lần quét ngang nữ tính văn học trang web xếp bảng quán quân.

Tác giả: Đinh Mặc