• Số truyện

    1
  • Số chương

    N/A
  • Thành tích

    N/A

Ta như một mực chậm rãi bò ốc sên, dù cho bò chậm nữa, cũng có đi lên đỉnh núi, tầm mắt bao quát non sông một ngày! Tấn Giang tác giả

Tác giả: Quân Thương Hải