• Số truyện

    4
  • Số chương

    N/A
  • Thành tích

    N/A

Đã tới, vậy liền đâm một chút lại đi thôi, đâm một chút, một giây đồng hồ sự tình! ! ! Chủ nhân bố cáo Mỗi ngày mộng tưởng liền là điểm kích nhiều hơn, bình luận nhiều hơn, cất giữ nhiều hơn! Sau đó người viết cũng sẽ động lực nhiều hơn (*^__^*) hì hì... Tấn Giang tác giả

Tác giả: Hoãn Quy Hĩ