• Số truyện

    3
  • Số chương

    N/A
  • Thành tích

    N/A

Thích xem sách, thích chưng diện ăn, yêu du lịch, yêu hài tử; Lên mạng, viết viết chữ, hạ hạ trù, đi dạo phố; Sinh mệnh ngắn ngủi như vậy, sinh hoạt như thế đặc sắc; Cùng nhau tìm kiếm vui vẻ, tìm kiếm những cái kia lãng quên đã lâu cảm động ~~~~ Mời thu ta đi! Tấn Giang tác giả

Tác giả: Mính Hà Nhi