• Số truyện

    3
  • Số chương

    N/A
  • Thành tích

    N/A

Vừa làm thánh giải, chư ma lại lên. Biết mà có thể làm, là vì biết. Tấn Giang tác giả

Tác giả: Thì Kính