• Số truyện

    8
  • Số chương

    N/A
  • Thành tích

    N/A

Không có gì nói, đều tới nhà của ta uống rượu đi ^^b Tấn Giang tác giả

Tác giả: Sát Trư Đao Đích Ôn Nhu