• Số truyện

    4
  • Số chương

    N/A
  • Thành tích

    N/A

Tới đều là khách! Tự mang lương khô a! ! Cuồng tử hố phẩm nhất lưu, viết văn chưa từng lưu hố, không rót nước, bảo trì đáy hố khô ráo cùng thoải mái dễ chịu, coi như ngẩn đến hơi dài một chút xíu, cũng sẽ gặp lại xán lạn ánh nắng ~~~~~~~ Tấn Giang tác giả

Tác giả: Cuồng Thượng Gia Cuồng