• Số truyện

    2
  • Số chương

    N/A
  • Thành tích

    N/A

Tiểu học lúc: Muốn mèo máy! Trung học lúc: Muốn làm nữ thánh đấu sĩ (nhất định phải dài đến 1m75 trở lên! ) Hiện tại: Muốn một cái không gian! Xét thấy trước hai cái nguyện vọng đều không có thực hiện, cái thứ ba nguyện vọng ta liền không ôm hi vọng quá lớn. Tấn Giang tác giả

Tác giả: Đa Mộc Mộc Đa