• Số truyện

    3
  • Số chương

    N/A
  • Thành tích

    N/A

Chuyên mục chủ nhân Lucia lộ thần tự bạch: - vì sao muốn kêu mặt trời mọc chi thành? - bởi vì mặt trời lặn là chào cảm ơn, tỏ vẻ cám ơn ngươi hôm nay theo giúp ta. - mặt trời mọc là nghênh đón, đại biểu ta còn tưởng cùng với ngươi cả một ngày. ——from [ thế giới của ta tất cả đều là ngươi hương vị ]

Tác giả: Lucia Lộ Thần