• Số truyện

    5
  • Số chương

    N/A
  • Thành tích

    N/A

Ta đời này cũng sẽ không bởi vì viết văn mà đến mao thuẫn văn học thưởng, càng vô pháp viết ra một quyển 《 trăm năm cô độc 》 tới. Cho nên chỉ biết kể chuyện xưa, thuật nhân quả, viết nhân thế gian vui buồn tan hợp trung, ta có thể nhìn thấu kia bộ phận. Tấn Giang tác giả

Tác giả: Hoán Nhược Quân