• Số truyện

    3
  • Số chương

    N/A
  • Thành tích

    N/A

Vì cái gì gọi cố sự? Tựa như ta cho ta WiFi danh tự thiết trí thành WiFi. Bất quá ta cảm thấy nếu là đem chuyên mục thiết trí thành chuyên mục có chút tìm đường chết. Lặng yên cho mọi người kể chuyện xưa, sướng vui giận buồn, vui cười giận mắng; ngàn loại phong lưu, mọi loại tư thái. Tấn Giang tác giả

Tác giả: Thành Lý Bất Thuyết