• Số truyện

    7
  • Số chương

    N/A
  • Thành tích

    N/A

Mỗi người đều tại chuyện xưa của mình bên trong làm chủ góc. Tác giả trên Tấn giang

Tác giả: Tụ Trắc