• Số truyện

    3
  • Số chương

    N/A
  • Thành tích

    N/A

Có thể dạng này một mực viết cố sự cho các ngươi nhìn, rất tốt... Tấn Giang tác giả

Tác giả: Hà Cam Lam