• Số truyện

    6
  • Số chương

    N/A
  • Thành tích

    N/A

Nửa mẫu đất, một chùm dưa, hai con mèo nhi hoa hạ nằm sấp. Weibo: Trong núi Bồng Lai khách (山中蓬莱客 ) Tác giả trên Tấn Giang

Tác giả: Bồng Lai Khách