Trang chủ Cổ Đại Thiên Phương

Thiên Phương - 天芳

Vân Cập Đang ra Cổ Đại

Khởi tử hoàn sinh Trì Uẩn, phát hiện thế giới thay đổi cái...

10 Yêu thích| 5740Lượt xem| 92 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

5

3đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Khởi tử hoàn sinh Trì Uẩn, phát hiện thế giới thay đổi cái bộ dáng.

Đã từng nhà một buổi diệt môn;

Cùng với nàng nghị quá thân nhân chết oan chết uổng;

Thầm mến qua của nàng người thành hoàng đế;

Mà "Nàng" chẳng những còn sống, hoàn thành hậu phi. . .

Sinh mệnh rất quý giá, nàng tuyệt không muốn theo những người này lẫn vào xuống dưới.

Bất quá, bọn hắn nhất định phải tới cửa tặng đầu người, nàng không thu đều không có ý tứ. . .

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn