Trang chủ Cổ Đại Ngũ Nguyệt Linh

Ngũ Nguyệt Linh - 五月泠

Minh Nguyệt Đang Đang ra Cổ Đại

Ngay từ đầu mọi người xem, đều sẽ cho là nam chủ yêu nữ...

17 Yêu thích| 30075Lượt xem| 165 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

5

2đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Ngay từ đầu mọi người xem, đều sẽ cho là nam chủ yêu nữ chủ.

Sau lại, liền nữ chủ đều cảm thấy nam chủ khả năng yêu thầm chính mình.

Lại sau lại, nam chủ người chung quanh đều cảm thấy nam chủ yêu nữ chủ.

Lại sau lại, liền tác giả đều cho là nam chủ yêu nữ chủ.

Kỳ thực. . . .

Nội dung nhãn: Cung đình hầu tước hào môn thế gia nước chạm lầu gác ông trời tác hợp cho

Nhân vật chính: Quý Linh

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn