Trang chủ Tương Lai Mạt Nhật Tang Thi Nữ Vương

Mạt Nhật Tang Thi Nữ Vương

Xuất Kiếm Đã hoàn thành Tương Lai

Nàng, quát tháo tang thi giới nữ bá vương. Hắn, nhân loại...

4 Yêu thích| 5218Lượt xem| 228 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

5

1đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Nàng, quát tháo tang thi giới nữ bá vương.

Hắn, nhân loại đứng đầu nhất tang thi tay thợ săn.

Hai hùng gặp nhau lại ám sinh tình tố ······

Nữ vương, đừng chạy! Chân trời góc biển cũng muốn bắt được ngươi!

http://www.tangthuvien.vn/forum/showthread.php?t=95255

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn