Trang chủ Xuyên Việt Khoái Xuyên: Mỗi Lần Đều Là Ta Nằm Thương

Khoái Xuyên: Mỗi Lần Đều Là Ta Nằm Thương - 快穿:每次都是我躺枪

Vượng Tài Thị Chích Miêu Đang ra Xuyên Việt

Tiễn Thiển có phần công việc tốt, ở thế giới cục quản lý...

85 Yêu thích| 116187Lượt xem| 1580 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

4.7

28đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Tiễn Thiển có phần công việc tốt, ở thế giới cục quản lý làm diễn viên quần chúng. Không nghĩ tới dạng này một phần đơn giản công việc thế mà lại ra đủ loại tình trạng. Cái kia nam chủ, xin chết đi được không? Ta là thật lòng diễn viên quần chúng quân. (thật là 1V1, nữ chính hồ đồ ta không thể đi theo hồ đồ. )

Tồn cảo phong phú nhưng yên tâm nhập hố đi

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn