Trang chủ Tương Lai Đệ Nhất Chiến Trường Quan Chỉ Huy!

Đệ Nhất Chiến Trường Quan Chỉ Huy! - 第一战场指挥官!

Thối Qua Đã hoàn thành Tương Lai

Văn án: Đánh đâu thắng đó Liên Thắng tướng quân, một...

9 Yêu thích| 3482Lượt xem| 43 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

4.7

3đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Văn án:

Đánh đâu thắng đó Liên Thắng tướng quân, một khi xuyên qua đến liên minh đại học chỉ huy quân sự hệ.

Tại toàn bộ mô phỏng hệ thống bên trong, trở thành một quang vinh —— tiểu binh.

Chỉ huy: Tiểu binh, nhanh đi cống hiến một cái đầu người!

Tiên phong: Tiểu binh, nhanh cản bọn họ lại, ta chạy trước!

Đại tướng: Tiểu binh, cùng bọn hắn đồng quy vu tận! Đầu có thể đứt vật tư không thể tán!

Tiểu binh Liên Thắng: Mẹ trứng, đều là một đám cái quái gì?

Lão tử một tay hủy đi chiến kỳ ngàn dặm đi một kỵ có hay không?

0 cấp tân thủ tiểu binh Liên Thắng: "Ta đã chặt ngươi một đao, xin ngươi phối hợp ta đổ xuống."

Max cấp thần trang địch quân tướng lĩnh: "..."

Thật • nói nhảm lưu sảng văn. Giai đoạn trước lệch nhiệt huyết thi đấu lưu, hậu kỳ trưởng thành kháng chiến lưu.

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn