Trang chủ Chủng Điền Bảo Diêu

Bảo Diêu

Tuyết Yêu Tinh 01 Đã hoàn thành Chủng Điền

Một khi xuyên việt thành khí phụ, vất vả cần cù cày cấy làm...

6 Yêu thích| 7547Lượt xem| 33 Theo dõi| 0Đề cử tháng này

Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

5

1đánh giá

Ta muốn đánh giá
1 2 3 4 5

Một khi xuyên việt thành khí phụ, vất vả cần cù cày cấy làm giàu lộ.

Cuộc sống hạnh phúc dựa vào lò gạch, quê nhà hương thân đủ tán hảo!

Khí phụ biến thành hương bánh trái, tướng quân công tử bao quanh tha.

Vị lai phu quân thế nào chọn?

Xảo Chân: Bảo diêu, ngươi giúp ta chọn chọn?

Bảo diêu: #¥%. . . QAQ xin lỗi, chức năng này ta thật không có có

******

Một câu nói giản giới: Thả nhìn khí phụ Xảo Chân thế nào lợi dụng thần kỳ lò gạch quá thượng cuộc sống hạnh phúc!

http://www.tangthuvien.vn/forum/showthread.php?t=155227

Bình luận | Đánh giá Viết bình luận

Xếp hạng

1  2  3  4  5 Rất hay

Đánh giá ngắn